Školský rok 2018/19

Úspechy

Školský rok 2018/19

Úspechy

Úspešní študenti v školskom roku 2018/2019

Školský rok 2018/2019Peter Zubrický, I.A
3. miesto
v diecéznom kole biblickej olympiády
5. miesto (úspešný riešiteľ) v krajskom kole biologickej olympiády B kategórie v teoreticko-praktickej časti
úspešný riešiteľ krajského kola chemickej olympiády C kategórie
DIPLOMTomáš Sedlák, septima A
3. miesto (úspešný riešiteľ) v krajskom kole biologickej olympiády A kategórie v projektovej časti
DIPLOMEma Dulíková, septima A
1. miesto
v krajskom kole olympiády z francúzskeho jazyka
2. miesto v krajskom kole SOČ (odbor: 05 Životné prostredie, geografia, geológia), postup do celoštátneho kola
4. miesto v celoštátnom kole SOČ (odbor: 05 Životné prostredie, geografia, geológia)
3. miesto v súťaži Zelený anjel (celoslovenská súťaž)
DIPLOM DIPLOM (celoštátne) CERTIFIKÁT DIPLOM (Zelený Anjel)Samuel Ivančík, septima A
3. miesto
v krajskom kole SOČ (odbor: 04 Biológia)
úspešný riešiteľ v krajskom kole biologickej A kategórie v teoreticko-praktickej časti
DIPLOMLaura Švajdleníková, III.A
úspešná riešiteľka
v krajskom kole A kategórie biologickej olympiády v teoreticko-praktickej častiDaniela Pastierová, septima A
1. miesto
v krajskom kole SOČ (odbor: 06 Zdravotníctvo), postup do celoštátneho kola
DIPLOMLea Jašíčková, III.A
1. miesto
v krajskom kole SOČ (odbor: 04 Biológia), postup do celoštátneho kola
2. miesto v celoštátnom kole SOČ (odbor: 04 Biológia)
DIPLOM DIPLOM (celoštátne)  CERTIFIKÁT CENA DEKANAMartin Repka, III.C
2. miesto
v krajskom kole SOČ (odbor: 11 Informatika), postup do celoštátneho kola
DIPLOM  CERTIFIKÁTAdam Bóssi, III.C
2. miesto
v krajskom kole SOČ (odbor: 02 Matematika, fyzika), postup do celoštátneho kola
DIPLOM CERTIFIKÁTAlexandra Šabová, III.B
1. miesto
v krajskom kole SOČ (odbor: 14 Tvorba učebných pomôcok), postup do celoštátneho kola
DIPLOM  CERTIFIKÁTJaroslav Greguš, III.A
viacnásobný majster SR v hode diskom a vrhu guľou a 11. miesto ME U18 (juniori do 18 rokov)
ocenenie primátora mesta NitraMatúš Toráč, oktáva A
3. miesto
v krajskom kole Ekonomickej olympiády, postup do celoslovenského kola