Organizácia
śkolského roka

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Organizácia
śkolského roka

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Školský rok 2020/2021

Školský rok sa začína 1. septembra 2020.

  • Školské vyučovanie sa začína 2. septembra 2020 (streda).
  • Školské vyučovanie v prvom polroku sa končí 29. januára 2021 (piatok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 2. februára 2021 (utorok).
  • Školské vyučovanie v druhom polroku sa končí 30. júna 2021 (streda).

Prázdniny:

  P r á z d n i n y Posledný deň vyučovania 

pred  začiatkom prázdnin 

Termín  prázdnin Začiatok vyučovania 

po prázdninách

  jesenné 28. október 2020 (streda) 29. október  –

30. október 2020

2. november 2020  (pondelok)
  vianočné 22. december 2020  (utorok) 23. december 2020 –

7. január 2021

8. január 2021 (piatok)
 polročné 29. január 2021  (piatok) 1. február  2021  (pondelok) 2. február 2021 (utorok)
 

jarné

Bratislavský kraj,  Nitriansky kraj,
Trnavský kraj
26. február 2021  (piatok) 1. marec –

5. marec 2021

8. marec 2021 (pondelok)
Banskobystrický kraj

Žilinský kraj Trenčiansky kraj

12. február 2021

(piatok)

15. február  –

19. február  2021

22. február 2021 (pondelok)
Košický kraj

Prešovský kraj

19. február 2021 (piatok) 22. február –

26. február 2021

1. marec 2021 (pondelok)
 veľkonočné 31. marec 2021

(streda)

1. apríl –

6. apríl 2021

7. apríl 2021

(streda)

 letné 30. jún 2021

(streda)

1. júl  –

31. august 2021

2. september 2021  (štvrtok)