Gesto pre mesto

Projekty

Gesto pre mesto

Projekty

Projekt GESTO PRE MESTO Raiffeisen BANK

Projekt  GESTO PRE MESTO  (Raiffeisen BANK)
Úžitková a zážitková záhrada v škole

Naším cieľom bolo revitalizovať nevyužívanú časť areálu našej školy a vytvoriť miesto na oddych a prácu našich žiakov. Chceli sme vytvoriť vyvýšené záhony, kde by sa naši žiaci učili pestovať plodiny, starať sa o záhradu, rozvíjali by sme ich ekologické myslenie a v neposlednom rade by sme ich viedli k zmysluplnému tráveniu voľného času na čerstvom vzduchu. Okrem vytvorenia vyvýšených záhonov sme investovali finančné prostriedky aj do zakúpenia kompostérov. Tie budeme využívať na vytvorenie pôdy bohatej na humus a následné využitie v našej záhrade.