PREUKAZ ISIC

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

PREUKAZ ISIC

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Potrebné informácie o preukaze ISIC

Každý žiak našej školy musí mať preukaz študenta so svojou fotografiou a znakom a názvom školy. Preukaz používa v internom systéme školy na dochádzku, stravovanie, požičiavanie učebníc,… Preukazy sú platné aj ako medzinárodné ISIC/EURO26 karty, ktoré oprávňujú držiteľa na zľavy v doprave a takisto aj na viaceré zľavy a študentské výhody. V našej škole sa používajú dva druhy preukazov:

Preukaz ISIC EURO<26 TRANSDATA

Preukaz používa nový elektronický ČIP, ktorý nepodporujú niektorí dopravcovia (napr. ARRIVA NITRA)

 • Identifikačný preukaz žiaka, s licenciou ISIC/EURO26 platnou do 09/2020 (predlžuje sa každý rok kúpou známky) a použitie u ostatných dopravcov a v železničnej doprave.

Cena nového: 20 eur. Cena duplikátu pri strate: 10 eur. 

Preukaz ISIC ARRIVA NITRA CKM SYTS

Preukaz určený pre dopravcu ARRIVA NITRA

 • Identifikačný preukaz žiaka, s licenciou ISIC/EURO26 platnou do 09/2020 (predlžuje sa ročne kúpou známky) a použitie u dopravcu ARRIVA NITRA ako čipová karta.

Cena nového: 13 eur. Cena duplikátu pri strate: 5 eur. 

Ako si teda vybrať preukaz? 

Ak už študent má funkčnú kartu pre nitriansku ARRIVU, môže si vybrať druhý preukaz platný aj na vlakovú dopravu alebo naopak ak má vybavenú kartu na vlaky, tak si môže objednať lacnejší preukaz ktorý bude fungovať v nitrianskej MHD.

Naša škola bude objednávať preukazy 1.7.2019. Preto je potrebné, aby ste na zápis priniesli požadovanú sumu na ich zaplatenie (13 alebo 20 EUR) a pri zápise vyplnili žiadosť o vystavenie preukazu. Potrebné je pripraviť si aj jednu fotografiu (28x34mm), ktorá bude umiestnená na preukaz pri jeho prevzatí. Prevzatie preukazov bude možné v auguste v úradných hodinách, alebo na začiatku vyučovania v septembri.

V prípade rozhodnutia žiaka o nenastúpení do školy do 1.7.2019 vám peniaze vrátime. Po tomto dátume peniaze nevraciame, pretože už budú vyrobené nové preukazy.

Preukaz žiaka ISIC/EURO<26 je:

 1. identifikačným preukazom žiaka školy
 2. čipovou kartou na MHD, SAD a železniciach
 3. medzinárodným identifikačným preukazom študenta ISIC
 4. európskou kartou mládeže EURO<26
 5. čipovou kartou, ktorá nahrádza papierové stravné lístky
 6. elektronickou vstupenkou na kultúrne a športové podujatia
 7. elektronickou peňaženkou
 8. preukazom pre vedecké a univerzitné knižnice
 9. platný vždy na jeden školský rok

Ako predĺžiť platnosť preukazu na ďalší rok?

Je potrebné si objednať a zakúpiť PROLONGAČNÚ ZNÁMKU ISIC (platnú vždy do septembra ďalšieho roka). Túto známku si môžete objednať u správcu siete. Táto známka legitimuje status študenta a oprávňuje ho na použitie preukazu na zľavy v rozličných obchodoch, múzeách, atď…
ZOZNAM VŠETKÝCH ZLIAV NÁJDETE NA: https://isic.sk/vsetky-zlavy/  CENA ZNÁMKY JE KAŽDOROČNE 10 eur.

Pri preukaze prvého typu (ISIC EURO<26 TRANSDATA) je treba ešte predĺžiť DOPRAVNÚ FUNKCIU preukazu. Robí sa to zaslaním SMS správy (v hodnote 3 eur) na číslo 8844 s textom TC priezvisko CisloCipu (napr. TC Kovac 1234567890). Toto predĺženie aktivuje čip na ďalší rok. Čip sa kontroluje napríklad pri vlakovej doprave, alebo u niektorých autobusových dopravcov.
Po zaslaní SMS a obdržaní odpovede, treba priložiť preukaz k školskému terminálu – dostupné u správcu siete. 

 1. Preukaz ISIC/EURO26 je členský preukaz, ktorý môže mať len študent denného štúdia. Držitelia preukazu majú nárok na množstvo výhod. Platné členstvo je vyjadrené platným preukazom s vizuálnym označením platnosti. Preukaz ISIC/EURO26 potvrdzuje status študenta len ak má platnú známku, alebo vytlačenú aktuálnu platnosť.
 1. Predĺženie platnosti čipu (cez SMS) nie je predĺženie platnosti Preukazu ISIC/EURO26,  ale len predĺženie možnosti používať elektronickú peňaženku u vybraných dopravcov, ktorí majú elektronický systém od spoločnosti Transdata.  (Nie sú to všetci dopravcovia v SR).
 1. Na Slovensku sa pri rôznych dopravcoch môžu študenti stretnúť s vizuálnym aj s čipovým overovaním platnosti preukazu. Spôsob, akým overuje status držiteľa preukazu Váš dopravca, nájdete v jeho tarifných podmienkach. Niektorí kontrolujú platnosť preukazu obidvomi spôsobmi. Preto je potrebné mať predlženú platnosť preukazu vizuálne (známkou), aj elektronicky v čipe (sms).
 1. Pre použitie ISICu v doprave v zahraničí (napr. 75% zľava na vlaky a medzimestské autobusové spojenia v Čechách), je potrebné mať vizuálne platný preukaz (s známkou) keďže v zahraničí kontrolujú len vizuálnu platnosť. Nie elektronickú.

Známku ISIC 09/2020,  ktorá potvrdzuje status denného študenta po celom svete v školskom roku 2019/2020, môžete už od 1.6.2019 kúpiť na svojej škole alebo na www.objednaj-preukaz.sk