Vyhodnotenie matematických súťaží - Piaristická spojená škola Nitra