Úspešne zvládnuté KK Fyzikálnej olympiády - Piaristická spojená škola Nitra