Medzinárodné partnerstvo Erasmus+: „Neexistuje planéta B - konať udržateľným spôsobom“ - Piaristická spojená škola Nitra