Úspech v biologickej olympiáde v projektovej časti A kategórie - Piaristická spojená škola Nitra