Výsledky prijímacieho konania - štvor-ročné štúdium - Piaristická spojená škola Nitra