Medzinárodná súťaž v preklade „Juvenes Translatores“ - Piaristická spojená škola Nitra