Úspešné začiatky chémie prvákov, kvintánov - Piaristická spojená škola Nitra