TOP ÚSPECH MEDAILA NA CELOSLOVENSKOM KOLE Z BIOLOGICKEJ OLYMPIÁDY PRE MONIKU HORKOVÚ ZO SEPTIMY A - Piaristická spojená škola Nitra