Prijímacie konanie - osemročné štúdium - Piaristická spojená škola Nitra