Obnovenie vyučovania od 1. júna 2020 - Piaristická spojená škola Nitra