Olympiáda z geografie - úspešný riešitelia - Piaristická spojená škola Nitra