Úspešní mladí chemici - riešitelia D kategórie chemickej olympiády v šk. roku 2020-2021 - Piaristická spojená škola Nitra