Medzinárodný deň detí - Piaristická spojená škola Nitra