Zmena organizácie krajského a celoslovenského kola 42. ročníka SOČ - Piaristická spojená škola Nitra