Vodná elektráreň Gabčíkovo - Piaristická spojená škola Nitra