Triedny koncert v Príme - Piaristická spojená škola Nitra