Postup do celoslovenského kola ekonomickej olympiády - Piaristická spojená škola Nitra