Návšteva z Košíc: stretnutie klubu digitálnych koordinátorov z projektu IT- akadémia na pôde našej školy - Piaristická spojená škola Nitra