Krajské kolo biologickej olympiády - Piaristická spojená škola Nitra