Erasmus+ 3. nadnárodná aktivita vzdelávania C3 - Piaristická spojená škola Nitra