Ekonomická olympiáda - Piaristická spojená škola Nitra