Duchovná obnova pre prvákov - Piaristická spojená škola Nitra