Naši žiaci na krajskom kole 55. ročníka biologickej olympiády v teoreticko - praktickej časti - Piaristická spojená škola Nitra