Usmernenie Ministerstva školstva k súčasnej situácii - Piaristická spojená škola Nitra