ELEKTRONICKÁ PRIHLÁŠKA - ZÁKLADNÁ ŠKOLA - Piaristická spojená škola Nitra