Organizácia
vyučovacieho dňa

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Organizácia
vyučovacieho dňa

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Zvonenia:

0. hodina        7,10   –     7,55

1. hodina        8,00   –     8,45

2. hodina        8,55   –     9,40

3. hodina        9,50   –   10,35

4. hodina       10,55   –   11,40

5. hodina       11,50   –   12,35

6. hodina       12,45   –   13,30

7. hodina       13,35   –   14,20

prestávka

8. hodina       14,50   –   15,35