Športová akadémia Mateja Tótha

Poznávanie pravdy nielen rozumom, ale aj srdcom.

Športová akadémia Mateja Tótha

Aj naša škola je súčasťou celonárodného programu olympijského víťaza Mateja Tótha. 

Tréneri O2 Športovej akadémie Mateja Tótha aktívne vedú našich žiakov k pravidelnému pohybu. Vďaka prepracovanej metodike sa žiaci zlepšujú po športovej, zdravotnej aj mentálnej stránke, a to všetko zábavným spôsobom plným hier a súťaží. Vďaka všeobecnej pohybovej príprave, majú naši žiaci v akadémii možnosť sa neskôr venovať akémukoľvek športu a budú naň dobre pripravení.

Možno aj niektoré z našich detí sa raz stane olympijským víťazom, dnes im vďaka programu akadémie dávame túto šancu 😊.