Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným školským samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.