Zápis do 1. ročníka ZŠ - Piaristická spojená škola Nitra