Slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 - Piaristická spojená škola Nitra