Slávnosť prvého svätého prijímania - Piaristická spojená škola Nitra