Prvá návšteva knižnice našich prvákov - Piaristická spojená škola Nitra