PRERUŠENIE VYUČOVANIA NA ZŠ - Piaristická spojená škola Nitra