Týždeň vedy 2018 - Piaristická spojená škola Nitra