Informatická súťaž iBobor - Piaristická spojená škola Nitra