Deň otvorených dverí na ZŠ - Piaristická spojená škola Nitra