Spomíname na 1. sv. prijímanie - Piaristická spojená škola Nitra