Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania na osemročné štúdium - Piaristická spojená škola Nitra