Vedecký deň piaristov v Brne - Piaristická spojená škola Nitra