Súťaž v poskytovaní prvej pomoci - Piaristická spojená škola Nitra