Úspech v medzinárodnej súťaži v rámci projektu Erasmus+   - Piaristická spojená škola Nitra