Študentský valentínsky ples 2019 - Piaristická spojená škola Nitra