Žiaci sexty A na chvíľu v úlohe záhradníkov v Botanickej záhrade SPU v Nitre - Piaristická spojená škola Nitra