Slávnosť Božieho Tela - Piaristická spojená škola Nitra