Školské kolo SOČ - Piaristická spojená škola Nitra