Simulované zasadnutie Národnej rady Slovenskej republiky - Piaristická spojená škola Nitra